Regler och villkor för användning

 

ÖVERSIKT
 

Denna webbplats drivs av Sverus International. På den hela webbplatsen, avser termerna "vi", "oss" och "vår" Sverus International. Sverus International erbjuder denna webbplats, inklusive alla produkter, information, verktyg och tjänster som finns tillgängliga på och från denna webbplats till dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, bestämmelser, politik och meddelanden som anges här.
 

Genom att besöka vår webbplats och / eller att köpa något från oss, tar du del av vår "service" och accepterar härmed att vara bunden av följande villkor ("Allmänna villkor"), inklusive de ytterligare villkor och riktlinjerna som refereras häri och / eller är tillgängliga via länk eller länkar. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive, utan begränsning, användare som webbläsare, leverantörer, kunder, köpmän, och / eller bidragsgivare av innehåll.
 

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder vår webbplats. Genom att besöka eller använda någon del av webbplatsen godkänner du att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till alla villkor och bestämmelser i detta avtal, då du inte kan få tillgång till webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor anses vara ett erbjudande, är acceptans uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.
 

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till den aktuella webbutiken ska också omfattas av användarvillkoren. Du kan läsa den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, förändra eller byta ut någon del av dessa användarvillkor genom att posta uppdateringar och / eller förändringar på vår hemsida. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida regelbundet för förändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter utstationering av eventuella ändringar betyder att du accepterar dessa ändringar.


AVSNITT 1 – WEBBUTIKENS VILLKOR

Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är minst myndig och du har gett oss ditt medgivande till låta någon av dina minderåriga anhöriga att använda denna webbplats. Du får inte använda våra produkter för olagligt eller obehörigt ändamål och inte heller kan du bryta mot lagarna i din jurisdiktion (inklusive men ej begränsat till upphovsrättslagstiftning).


AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon besökare av vilken anledning som helst. Du förstår att ditt innehåll (utom kreditkortsinformation), kan överföras okrypterat och involvera (a) överföring via olika nätverk; och (b) ändringar för att anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller anordningar.

Kreditkortsinformation är alltid krypterad under överföring över nätverk. Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av denna hemsida utan skriftlig tillåtelse av oss. De rubriker som används i detta avtal ingår för endast bekvämlighet och kommer inte begränsa eller på något annat sätt påverka dessa villkor.


AVSNITT 3 - ÄNDRINGAR AV SERVICE OCH PRISER

Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan förvarning när som helst. Vi skall inte vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller upphörande av tjänsten.


AVSNITT 5 - PRODUKTER

Vissa produkter kan vara tillgängliga endast online via hemsidan. Dessa produkter kan ha begränsade mängder och är föremål för retur eller byte endast enligt vår returpolicy. Vi har gjort allt för att framställa så exakt som möjligt färger och bilder av våra produkter som visas i butiken. Vi kan dock inte garantera att deras återgivning på din dators bildskärm kommer att vara korrekt.
 

Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldighet, att begränsa försäljningen av våra produkter till personer, geografiskt område eller jurisdiktion. Vi får utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa de mängder av sådana produkter som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter och prissättning kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande av oss. Vi förbehåller oss rätten att upphöra med försäljning av någon produkt när som helst.


AVSNITT 6 - KORREKT FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att neka någon beställning du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta mängder som köps per person per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som eller under samma kundkonto, samma kreditkort, och / eller order som använder samma fakturerings-och / eller leveransadress. I händelse av att vi gör en ändring i eller annullera en beställning, kan vi försöka att meddela dig genom att kontakta dig via e-post och / eller faktureringsadress / telefonnummer som gällde vid den tidpunkt då beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda orders som enligt vår egen bedömning, verkar vara skrivna av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.
 

Du samtycker till att ge aktuell, fullständig och korrekt inköp och kontoinformation för alla inköp som görs hos oss. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov. För mer information, vänligen se vår returpolicy.


AVSNITT 7 – VALFRIA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi varken övervakar eller kontrollerar. Du bekräftar och accepterar att vi ger tillgång till sådana verktyg "som är" och "som tillgängligt" utan några garantier, utfästelser eller villkor av något slag och utan påskrift. Vi har inget ansvar som uppstår från eller i samband med din användning av valfria verktyg från tredje part.
 

All användning av dig av valfria verktyg som erbjuds genom webbplatsen är helt på egen risk och diskretion och du bör se till att du är bekant med och godkänner de villkor som baseras på vilka sådana verktyg tillhandahålls av respektive tredjepartsleverantör (er) . Vi kan också, i framtiden, erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive, frisläppandet av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och / eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.


AVSNITT 8 - TREDJE PARTS LÄNKAR

Vissa innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part. Tredjeparts länkar på denna webbplats kan hänvisa dig till andra webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka och utvärdera deras innehåll eller riktighet och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar för eventuella tredjepartsmaterial eller hemsidor, eller för annat material, produkter eller tjänster från tredje part.
 

Vi är inte ansvariga för någon skada eller skador i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med någon tredje parts webbplatser. Granska noga den tredje partiets politik och praxis och se till att du förstår dem innan du deltar i någon transaktion. Klagomål eller frågor om tredjepartsprodukter riktas till tredje part.


AVSNITT 9 – ANVÄNDARKOMMENTARER OCH DYLIKT

Om du, på vår begäran, skickar vissa specifika bidrag (t.ex. tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer, eller annat material, även på nätet, via e-post, via post, eller på annat sätt (kollektivt, "kommentarer"), godkänner du att vi kan, när som helst, utan begränsning, redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i något medium eventuella kommentarer som du vidarebefordra till oss. Vi ska inte ha någon skyldighet (1) för att hålla eventuella kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för några kommentarer, eller (3) för att svara på eventuella kommentarer.
 

Vi kan, men har ingen skyldighet att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi bestämmer i vårt eget gottfinnande att vara olagligt, kränkande, hotande, pornografiskt, obscent eller på ett annat sätt stötande eller bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.
 

Du samtycker till att era kommentarer inte kommer att kränka någon rätt för tredje part, inklusive copyright, varumärke, sekretess, personlighet eller andra personliga eller äganderätt. Du godkänner vidare att era kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehåller något datavirus eller andra skadliga program som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon närstående webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part. Du är ensam ansvarig för eventuella kommentarer som du gör och att de är korrekta. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för eventuella kommentarer från dig eller någon tredje part.


AVSNITT 10 - PERSONUPPGIFTER

Din inlämning av personlig information genom butiken styrs av vår sekretesspolicy. Klicka här för att se vår sekretesspolicy.


AVSNITT 11 – FELAKTIGHETER OCH FÖRSUMMELSER

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller brister som kan ha anknytning till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller försummelser, och för att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad hemsida är felaktig när som helst utan förvarning (även efter att du har lämnat in din beställning).
 

Vi åtar oss inte någon skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga uppgifter i tjänsten eller på någon webbplats där, inklusive, utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Ingen specificerad uppdatera eller uppdatera datum tillämpas i tjänsten eller på någon webbplats där bör vidtas för att ange att alla uppgifter i tjänsten eller på någon webbplats där har ändrats eller uppdaterats.


AVSNITT 12 – FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren, får du inte använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) i något olagligt syfte; (b) för att värva andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) för att bryta mot internationella, regionala eller statliga förordningar, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att inkräkta på eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller immateriella rättigheter; (e) för att trakassera, misshandel, förolämpning, skada, förtala, förtal, nedvärdera, skrämma, eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna felaktiga eller vilseledande uppgifter; (g) för att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan komma att användas på ett sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av tjänsten eller någon närstående webbplats, andra webbplatser, eller Internet; (h) för att samla in eller spåra personlig information om andra; (i) till spam eller phishing; (j) för något obscent eller omoraliska ändamål; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktioner i tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser, eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon närstående webbplats för brott mot någon av de förbjudna användningsområden.


AVSNITT 13 - ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi garanterar inte att din användning av våra produkter kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri. Vi garanterar inte att de resultat som kan uppnås genom användning av tjänsten kommer att alltid vara korrekt och tillförlitlig. Du godkänner uttryckligen att din användning av (eller oförmåga att använda) webbplatsen äger rum på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig via denna webbplats är (utöver vad som uttryckligen anges av oss) tillhandahålls "i befintligt skick" och "som tillgängligt" för din användning, utan representation, garantier eller villkor av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, marknadsmässig kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång i andras rättigheter.
 

Inte i något fall skall Sverus Sverus International, våra chefer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare hållas ansvariga för skada, förlust, anspråk, eller direkta, indirekta, tillfälliga, straff , särskilda eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning till utebliven vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader, eller liknande skador, vare sig baserad på kontrakt, kränkning (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt , till följd av din användning av tjänsten eller produkter som upphandlas med hjälp av tjänsten, eller för annat anspråk på något sätt relaterat till din användning av tjänsten eller produkten, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller brister i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) postas, överförs eller görs tillgängliga via tjänsten, även om informerats om sin möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner tillåter inte uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller indirekta skador, i sådana områden och jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas i den utsträckning som lagen tillåter.


AVSNITT 14 - SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Sverus International och våra dotterbolag, närstående bolag, partner, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underentreprenörer, leverantörer, praktikanter och anställda, skadeslösa från anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, från någon tredje part på grund av eller till följd av din överträdelse av dessa användarvillkor eller de dokument som de införlivar genom hänvisning, eller ditt brott mot någon lag eller rättigheter för en tredje part.


AVSNITT 15 - AVSKILJBARHET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller icke verkställbar, skall sådan bestämmelse ändå vara verkställbara i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, och ogenomförbar delen anses avskiljas från dessa villkor för tjänsten, skall sådant beslut inte påverka giltigheten och verkställbarheten av andra eventuella kvarvarande bestämmelser.


AVSNITT 16 - UPPSÄGNING

De skyldigheter och ansvar för parterna som uppkommit före tidpunkten för uppsägningen skall äga överhand över uppsägning av detta avtal för alla ändamål. Dessa användarvillkor är effektiva tills de sägs upp av dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar att använda vår webbplats. Om i vår egen bedömning du misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats med att uppfylla alla villkor eller bestämmelse i dessa användarvillkor, som vi också kan säga upp avtalet när som helst utan föregående meddelande och du kommer att vara ansvarig för alla belopp upp till och med dagen för uppsägning; och / eller i enlighet därmed kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).


AVSNITT 17 - HELA AVTALET

Misslyckandet av oss att utöva eller hävda en rätt eller bestämmelse i dessa Användarvillkor skall inte utgöra en avsägelse av sådan rätt eller bestämmelse. Dessa användarvillkor och eventuella politik eller verksamhetsregler postat av oss på denna webbplats eller i förhållande till Tjänsten utgör hela överenskommelsen och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av Tjänsten, ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, meddelanden och förslag , vare sig muntligt eller skriftligt, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, alla tidigare versioner av användarvillkoren). Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot utarbetandet parten.


AVSNITT 18 - GÄLLANDE LAG

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal där vi ger dig produkter och tjänster skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Schweiz.


AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR VILLKOR

Du kan läsa den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande, att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och förändringar på vår hemsida. Det är ditt ansvar att kolla vår hemsida regelbundet för förändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår hemsida eller tjänsten efter utstationering av eventuella ändringar av dessa användarvillkor innebär att du accepterar dessa ändringar.


AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMATION

Frågor om användarvillkoren bör skickas till oss på sverus@sverus.com

Kommunikation med Sverus International sker via e-post, telefon eller vanlig post enligt följande:

Sverus International
E-post: sverus@sverus.com
Telefonnummer: +46 70 273 13 17

Lindgårdsvägen 26
SE-74364 Björklinge
Sverige